Reklamácie tovaru

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady nepoužitého tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym použitím nášho tovaru.

 

Vrátenie tovaru:

Ak nie ste spokojný s našim tovarom, môžete nám ho nepoužitý a nepoškodený vrátiť do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Spolu s tovarom musíte zaslať aj faktúru, ktorú sme vám vystavili. 

 

Peniaze vám vrátime bankovým prevodom na váš účet uvedený pri reklamácii alebo poštovou poukážkou na vašu adresu a meno. Dôvod vrátenia tovaru nie je potrebné uviesť, avšak ak dôvod uvediete ,pomôžete nám v rozvinutí kvality našich služieb za čo vám budeme vďační.